Welkom op de website van het hulpverlenings­organisatie “MY Begeleiding” in het centrum van Tiel. Persoonlijke aandacht op maat, in eigen taal en cultuur, kwaliteit en professionaliteit staan in deze hulpverlenings­organisatie centraal.

MY begeleiding biedt professionele begeleiding op maat aan mensen die kwetsbaar zijn vanwege een verstandelijke beperking en/of psychische problemen. Wij bieden begeleiding in Tiel, Culemborg, Lingewaal en omstreken. Kwaliteit en professionaliteit staat centraal bij dit hulpverleningsorganisatie.

MY Begeleiding kan op elk levensgebied hulp bieden, zodat de cliënt op eigen kracht kan functioneren. Er wordt begeleiding aangeboden op de volgende levensgebieden: financiële ondersteuning, dagbesteding, huiselijke, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, huisvesting en opvoedingsondersteuning.

Op twee verschillende vormen (WMO&WLZ) kunnen wij u ondersteunen. Dit kan middels:

· PGB
· ZIN

 

Expertise

  • Begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking
  • Ondersteuning van mensen met anderstalige en verschillende culturele achtergrond
  • Opvoedingsondersteuning
  • Informatie en advies op het gebied van interculturele vraagstukken
  • Ondersteuning bij beheer van administratie en financiën