MY begeleiding biedt hulpverlening op maat aan jongeren en volwassenen in eigen taal en cultuur, die bijdragen aan het welzijn van de cliënt. Streeft naar het opbouwen van duurzame relaties met cliënten door het leveren van diensten op maat en met aandacht voor de individuele cliënt en zijn/haar wensen en behoeften. Door een open houding en door mee te denken, verkent MY begeleiding hoe zij of anderen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt.