Klachten kunnen opgelost worden

MY Begeleiding wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de hulpverlening. Wij doen dan ook ons uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de hulpverlening verbeterd zou kunnen worden of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Door opmerkingen of klachten kan de organisatie haar hulpverlening verbeteren en de kwaliteit verhogen. Als u niet tevreden bent, heeft dan recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht.. Het reglement en de werkwijze van MY Begeleiding voldoet aan de nieuwe wet WKKGZ. Bij voorkeur kan er een klacht eerste bespreekbaar worden gemaakt bij de directbetrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan er een formele klacht ingediend. MY Begeleiding is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl

 Klachtenfunctionaris

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze
klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is niet verbonden aan een specifiek huis en neemt een neutrale positie in. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht goed onder
woorden te brengen als u dit lastig vindt. De klachtenfunctionaris kan ook, als u dit wilt, aanwezig zijn bij het gesprek met de begeleider.

Klachtenregeling MY Begeleiding

Meer info kunt u hier lezen.