Klachten kunnen opgelost worden

MY Begeleiding wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de hulpverlening. Wij doen dan ook hun uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de hulpverlening verbeterd zou kunnen worden of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Door opmerkingen of klachten kan de organisatie haar hulpverlening verbeteren en de kwaliteit verhogen. Als u niet tevreden bent, heeft dan recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht.. Het reglement en de werkwijze van MY Begeleiding voldoet aan de nieuwe wet WKKGZ.
Bij voorkeur kan er een klacht eerste bespreekbaar worden gemaakt bij de directbetrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan er een formele klacht ingediend. MY Begeleiding werkt samen met SoloPartners.

Klachtenfunctionaris

MY Begeleiding heeft een klachtenfunctionaris voor u beschikbaar. Meer info kunt u hier lezen.

Voorwaarden Klachtenregeling SKR kunt u hier lezen