MY begeleiding biedt opvoedingsondersteuning. Om verschillende redenen kan de opvoeding van een kind of jongere ouders het gevoel geven dat ze tekort komen in hun opvoeding. Dit kan te maken hebben door overbelasting of problemen in een thuissituatie. Hierdoor kan er in een gezin spanningen ontstaan. MY begeleiding helpt deze gezinnen en kinderen die geïndiceerd zijn voor ondersteuning of begeleiding in de thuissituatie. De hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding, structuur aanbrengen of opvoedingsondersteuning aan het kind en de ouders.

De opvoedingsondersteuning is gericht om de cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

 

Wij richten op de volgende vormen van ondersteuning:

  • Bevorderen van de zelfredzaamheid
  • Stimuleren emotionele steun aan ouders en kinderen
  • Stimuleren motorische en/of cognitieve ontwikkeling
  • Opbouwen positief zelfbeeld
  • Bevorderen van sociale netwerk
  • Het aanbrengen van structuur
  • Leren omgaan met regels en grenzen
  • Bewuste keuzes leren maken etc.

Tijdens opvoedingsondersteuning staat begeleiding van kind centraal maar zullen de ouders ook degelijk een belangrijke rol spelen. Na een intakegesprek wordt de hulpvraag en/of behoefte geanalyseerd, om de gepaste zorg en begeleiding te kunnen bieden. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de ontwikkeling van het kind en/of jongere.