Het doel van MY begeleiding is om (speciaal) begeleiding, ondersteuning en zelfredzaamheid te bevorderen voor mensen met een beperking.

Samen met de cliënt wordt er gekeken naar de beste ondersteuning en wordt er een zorgplan samen gesteld. Er wordt praktische hulp en ondersteuning geboden op de volgende gebieden:

 • Dag structuur plannen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Boodschappen doen
 • Leren financiën/ administratie bijhouden
 • Leren omgaan met gedrag
 • Psychisch functioneren
 • Omgaan met beperkingen
 • Omgaan met uw omgeving en sociale contacten bevorderen
 • Regie over dagelijks leven
 • Voorbereiden van gesprekken bij instanties
 • Andere bestaanbaar hulp en ondersteuning