Diensten

 • Begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking
 • Ondersteuning van mensen met anderstalige en verschillende culturele achtergrond
 • Opvoedingsondersteuning
 • Informatie en advies op het gebied van interculturele vraagstukken
 • Ondersteuning bij beheer van administratie en financiën

 

 

 

Uitsluitingscriteria MY Begeleiding

Cliënten waarvoor wij niet de benodigde zorg kunnen bieden:

 • Cliënten die agressief gedrag (zowel verbaal als non-verbaal)vertonen naar de medewerkers van MY Begeleiding
 • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Die suïcidaal gedrag vertonen;
 • Intimiderend gedrag door client en/of naasten
 • Seksuele intimidatie door client en/of naasten
 • Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Met psychoses;
 • Die vallen onder de Wet Zorg en Dwang WZD);
 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Cliënten waarvoor de medewerkers van MY Begeleiding niet bevoegd of bekwaam zijn om in zorg te nemen;