Visie

De visie van MY begeleiding is ondersteunen van kinderen, ouders en gezinnen zodat ze zolang mogelijk zelfstandig verder kunnen. Wij bieden begeleiding op maat en maken de zorg toegankelijk voor alle mogelijke belanghebbenden. Het bevorderen van de eigen kracht van de kinderen, jongeren en volwassenen die wij bijstaan.

Missie

De visie van MY begeleiding heeft als missie dat kwalitatief goede zorg- en hulpverlening wordt geboden aan de cliënt. De mens staat centraal bij MY begeleiding ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur en geslacht. Wij hechten hierbij veel waarde aan een transparante en oprechte opstelling als organisatie. Om de kwaliteit te waarborgen hebben wij deskundige medewerkers in dienst. Met alles bij elkaar streven wij naar een zorg- en dienstverlening van hoge kwaliteit.

Persoonlijke aandacht op maat, in eigen taal en cultuur, kwaliteit en professionaliteit staan in deze hulpverleningsorganisatie centraal.